Sculptuur 2002 Den Haag

Chantal Grard werkt in klei, gips, paraffine, was en brons. Elk materiaal heeft zijn eigenheid en biedt de beeldhouwer

specifieke mogelijkheden. Contrasten tussen ruwe en gladde oppervlaktes blijven een interessepunt. Het is vanuit het

leven zelf, in al zijn volheid en kracht, dat de beeldhouwster materialen, vormen en ideeën samenbrengt waardoor zij

zich kan uiten en engageren. Breekbaar wit zijn de beelden van Chantal Grard. Abstract en tegelijk zeer herkenbaar.

Levende wezens en hun verschillende groeistadia vormen het uitgangspunt voor haar gipsen en schuimrubberen

beelden. Het groeien en evolueren vergroot ze uit tot zwangere vormen met een duidelijke voorliefde voor rondingen

en een gladde, zachte huid.